Exploitatiekosten van gebouwen
CREOBS kan U bij het ontwerp een objectief totaalbeeld van de exploitatiekosten schetsen in het belang van de bouwheer en meedenken bij ontwerpbeslissingen vanuit een bouwkundig oogpunt. CREOBS - Creation of Efficiently Operated Buildings
Meer info

Exploitatiekosten van gebouwen

CREOBS kan U hierbij helpen.

Exploitatiekosten van gebouwen spelen een steeds belangrijkere rol, nu men een gebouw meer bekijkt vanuit het oogpunt van total cost of ownership (TCO) of life cycle costing (LCC). Ook de regelgeving en normering beweegt in deze richting. Verder wil men bij Building Information Modeling (BIM) aanpak van een bouwproject ook alle belangrijke beslissingen omtrent investeringen zo vroeg mogelijk in de ontwerpfase nemen.

De exploitatiekosten of levensduurkosten van een gebouw zijn immers een aanzienlijk veelvoud van de initiële bouwkosten. Tijdens het ontwerp van een gebouw kan men keuzes maken die deze levensduurkosten minimaliseren gezien over de volledig levensduur van een gebouw.

Exploitatiekosten van een gebouw bestaan uit verschillende componenten die onderling met elkaar in verband staan: energiekost, onderhoudskost (zowel preventief als curatief), schoonmaakkosten, financiële kosten, verzekeringen, belastingen, administratieve kosten, … .

Nieuwbouw

Op de vastgoedmarkt detecteert CREOBS een grote behoefte aan gedetailleerd inzicht qua investerings- en exploitatiekosten tijdens de ontwerpfase van een vastgoedproject.

Renovatie

Ook bij een renovatieproject van een bestaand gebouw is een screening van de huidige exploitatiekosten belangrijk om een inschatting te kunnen maken van nodige aanpassing die nodig zijn om de toekomstige exploitatiekosten onder controle te houden

Wat doet CREOBS?

Wij schetsen een totaalbeeld van de exploitatiekosten

De nood aan advies omtrent exploitatiekosten is hoog en wordt momenteel ingevuld door consultancy en studiebureau’s gespecialiseerd in deelaspecten van de exploitatiekosten (bv energiedeskundige, studiebureau technieken, onderhoudsbedrijven, productleverancier, ...). De interactie tussen de componenten en de impact op latere exploitatiekosten wordt haast nooit bekeken.

CREOBS kan U bij het ontwerp een objectief totaalbeeld van de exploitatiekosten schetsen in het belang van de bouwheer en meedenken bij ontwerpbeslissingen vanuit een bouwkundig oogpunt.

Voor wie?

Mogelijke geïnteresseerden

 • Gebouweigenaars, vastgoedgroepen en investeerders

  met als core activiteiten: ontwikkeling, investering, financiering en beheer van vastgoedprojecten

 • Aannemingsbedrijven

  die betrokken zijn bij DBFMO projecten (Design – Build – Finance – Maintain – Operate) en PPS projecten (Publiek Private Samenwerking). De trend is dat aannemers meer en meer zullen moeten bieden op dit soort projecten en verder dienen te gaan dan enkel de fysische bouw ervan.

 • Gebouwbeheerders of syndici

  van specifieke gebouwen zoals bijvoorbeeld scholen, shopping centra & retail parken, ziekenhuizen, RVT, sportcentra, … .

 • Architecten en studiebureau’s

  die hun klanten inzicht willen verschaffen inzake exploitatiekosten.

 • Particulieren

  die bij hun projecten met vragen zitten rond exploitatiekosten

 • Productleveranciers en dienstverleners

  Hun producten kunnen wij kaderen binnen het volledig kostenplaatje van een gebouw.


 • Ook voor u?

Ons team staat klaar

Marc Strackx

Marc Strackx

Philip Willems

Philip Willems

Contacteer CREOBS

We nemen meteen contact met u op.